top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONTWERP
Bij ontwerpen op maat is het verboden om deze te kopiëren. De uiteindelijke drukproef dient te worden goedgekeurd voor akkoord van lay-out en tekstfouten. Fouten en onvolledigheden na deze goedkeuring vallen ten laste van de klant, evenals de nieuwe drukkosten en verzendkosten.

De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen door de groothandelaar. De vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief verzendkosten. De prijs van een kaartje dat aangekocht wordt van een groothandel is de prijs van een onbedrukte kaart.

Je hebt de mogelijkheid om de boeken met kaarten thuis te bekijken. Hiervoor vragen wij een waarborg van 10.00 euro per uitgeleend boek. Het uitlenen van de boeken gebeurt volgens afspraak met een strikt uur van terugbrengen van deze.

De waarborg is afhankelijk van het presentatiestuk. Ook zelfvullers kunnen dit huren, huur is afhankelijk van het presentatiestuk. Bij een complete service krijgt u de eerste 4 weken gratis het presentatiestuk ter beschikking. Deze periode kan u verlengen tot 10 weken, tegen 5 euro per begonnen week. Indien er een babyborrel is, kan het presentatiemateriaal, indien het beschikbaar is, gratis voor 1 dag worden afgehaald.

U kan bestellen via e-mail naar info@c-create.be. Een bestelling is pas definitief na het betalen van een voorschot van 50% van de totale prijs om uw bestelling in stand te houden, alsook de waarborg van het presentatiestuk. Het voorschot kan men overschrijven op rekening KBC BE98 7350 3039 0993, BIC KREDBEBB. c-create blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de verkoopprijs volledig is voldaan.
Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een bestelling geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen bestelling. Het voorschot kan overgeschreven worden op rekening KBC BE98 7350 3039 0993, BIC KREDBEBB met als referentie uw naam en factuurnummer. Dit kan ook cash betaald worden, via Payconiq (contacteer uw bank ivm de limieten die bij u gehanteerd worden), of via bancontact App.

Gezien de hoge kwaliteit die ik nastreef, kan ik het aangekochte of verwerkte materiaal niet terugnemen daar het voor mij onbruikbaar is. Ook geboortekaartjes nemen wij niet terug.

Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door c-create kan enkel via ons gedrukt worden. Enkel ontwerpen van geboortekaartjes kan men verkrijgen via een doorgestuurd bestand in hoge resolutie.


FOTOGRAFIE
Foto’s gemaakt door c-create kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, Instagram en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

Een reportage van c-create wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Een deel van de reportage wordt gefactureerd als auteursrecht, de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de reportage en usb krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 

Een boeking van een reportage bij c-create is pas definitief na het betalen van een voorschot van 50.00 euro  om uw boeking in stand te houden. Bij een huwelijksreportage bedraagt het voorschot 250.00 euro. Het voorschot kan men overschrijven op rekening KBC BE98 7350 3039 0993, BIC KREDBEBB. c|create blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de verkoopprijs volledig is voldaan. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een bestelling of een reportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen bestelling. Het voorschot kan overgeschreven worden op rekening KBC BE98 7350 3039 0993, BIC KREDBEBB met als referentie uw naam en factuurnummer. Dit kan ook cash betaald worden, via Payconiq (contacteer uw bank ivm de limieten die bij u gehanteerd worden), of via bancontact App.

De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

De foto’s worden bewerkt op een gekalibreerde monitor. De kleuren en/of belichting kunnen hierdoor afwijken op een andere monitor. c-create is hiervoor niet aansprakelijk en er kan geen vergoeding/terugbetaling geëist worden.

Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

 

Men moet rekening houden met een aflevertijd van een reportage van ongeveer 3 weken. Voor een huwelijk zal dit ongeveer 4 weken zijn.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.
De foto’s worden geleverd in 2 verschillende mappen. Eén map met de hoge resolutie beelden en één map met ons logo. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s in het mapje ‘sociale media’ mogen hiervoor gebruikt worden.
De foto’s in de map ‘sociale media’ zijn beschermd met een logo en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het logo er onder geen beding afgesneden worden.

Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.

In geval van slecht weer (regen, wind, zeer donkere lucht,...) kan de fotoreportage worden afgezegd in overleg door de fotograaf en klant. De beslissing van de fotograaf is doorslaggevend. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoreportage besloten.

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een reportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Bijbestellingen (behalve het huwelijksalbum) kunnen enkel worden gemaakt via e-mail of via afspraak met ons. De aankoop is bindend. Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, als ook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

c-create kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage. Schade toegebracht door de klant wordt integraal door de klant vergoed.

Overwaarde van een cadeaubon (wanneer de bon wordt ingeruild voor een andere en goedkopere fotoreportage), wordt niet terugbetaald bij het inleveren van de cadeaubon, maar blijft als een restbedrag op de cadeaubon staan (geldig tot 1 jaar na de oorspronkelijke uitgiftedatum).

Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en fotoreportages aan c|create. Door te bestellen bij c|create geef je aan akkoord te zijn met de voorwaarden. c|create heeft het recht de voorwaarden na verloop van tijd te wijzigen.


 

bottom of page